Centrum wspomagania rozwoju dzieci
i młodzieży

Pedagog

70 PLN

TERAPIA

60 MIN

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce • terapia dysgrafii, dysortografii, dysleksji i dyskalkulii
 • przed rozpoczęciem terapii wskazane jest przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej •

Logopeda

70 PLN

TERAPIA

DIAGNOZA

60 MIN

• diagnoza logopedyczna • zajęcia dla dzieci
 z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi lub innymi trudnościami w komunikacji 
• pomagamy dzieciom z wystawioną już diagnozą logopedyczną lub przeprowadzoną przez nas •

100 PLN

Ceramika

150 PLN

OPŁATA ZA MIESIĄC

Praca z gliną rozwija wyobraźnię, relaksuje
 i poprawia sprawność manualną oraz koncentrację uwagi

Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych kreatywną pracą w glinie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, a wykonane prace są wypalane, następnie szkliwione, po czym stają się własnością uczestnika.

Plastyka

OPŁATA ZA MIESIĄC

120 PLN

Uczestnicy poprzez ćwiczenia praktyczne zapoznają się
 z różnymi pojęciami i technikami plastycznymi, poznają nazwiska i dzieła wielkich twórców, odkrywają swoje artystyczne możliwości. Zajęcia w grupach wiekowych (przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, młodzież).

Handmade

OPŁATA ZA MIESIĄC

120 PLN

Na zajęciach uczestnicy tworzą rękodzieło artystyczne, rozwijają swoją kreatywność i umiejętności, zapoznają się
z różnymi technikami i materiałami wykorzystywanymi
do przygotowywania m.in. dekoracji I biżuterii. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkolnych i młodzieży.

Oferta

Psycholog

100 PLN

TERAPIA

• terapia indywidualna i grupowa • konsultacje psychologiczne • diagnoza problemów rozwojowych • konsultacje wychowawcze • wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych • opinie postdiagnostyczne • opinie dla lekarzy specjalistów • opinie na potrzeby
 ZUS i sądu •

100 PLN

DIAGNOZA

60 MIN

Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 2022