CENTRUM

WSPOMAGANIA

ROZWOJU

DZIECI

I

MŁODZIEŻY

Edukacja

Zabawa

Rozwój

Diagnoza

Terapia

Konsultacje

Zajęcia artystyczne

SPECJALISTYCZNA

POMOC

Psycholog

Diagnoza

Terapia

Konsultacje

Wsparcie dla dorosłych

Konsultacje wychowawcze

Opinie dla ZUS i sądów

Logopeda

Diagnoza

Terapia

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w komunikacji

Pedagog

Terapia:

dysleksji

dysgrafii

dysortografii

dyskalkulii

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce

TRENING

WYOBRAŹNI

Ceramika

Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych kreatywną pracą w glinie.

Wykonane prace są wypalane i szkliwione, po czym stają się własnością uczestnika.

Handmade i plastyka

Poznawanie technik plastycznych i rękodzieła artystycznego.

Odkrywanie różnych materiałow.

Tworzenie biżuterii i dekoracji.

Kontakt

Telefon.

602 712 959

Lokalizacja.

Rynek 22/2, Przasnysz

Facebook

Cennik i płatności.

Cennik i płatności